Praktisk information om fastigheten

Om Fastigheten

Hanaholm 1 består av Sergels väg 5 A-C, Tessins väg 12 och Killian Zollsgatan 21 A-B. Fastigheterna är ritade av Thorsten Roos 1951.

I området mellan Tessins väg och Kilian Zollsgatan har husen fått L-formade planer med mindre hus inne på gårdarna, så att delvis öppna gårdsbildningar skapas.

Denna bebyggelse bildar ett slags övergång mellan skivhusen norr om Tessins väg och den slutna kvartersbebyggelsen söder om Kilian Zollsgatan. Ut mot Tessins väg ligger huskroppar längs gatan i sex eller sju våningar. De bakomliggande husen, som mestadels är i fyra våningar, länkas samman med de högre genom butikslängor i ett plan. Lägenheterna i husen varierar från ettor till fyror.

Liksom i de höga skivhusen längs havsfronten förekommer olika fasadmaterial, såväl puts som tegel. Husen präglas av en formrik lekfullhet i detaljer som fönsterformer och balkongfronter. Flertalet har sadeltak.

Nyinflyttade

Välkommen till BRF Hanaholm 1! Fyll i denna blankett så att du får rätt namn på postfacken och på namntavlorna i entréerna, och du får möjlighet att koppla porttelefonen till din hemtelefon eller mobiltelefon. För övriga frågor, vänligen kontakta styrelsen.

Parkering/Garageplatser

Hanaholm 1 har 75 st garageplatser och 6 st utomhusplatser för uthyrning.
Boendepris för garage: 250-500 kr för bil och 220 kr för MC
Boendepris för utomhusplatser: 500 kr.

Kontakta garage@hanaholm1.se om du är intresserad av att hyra en garageplats, parkeringsplats (priser) eller har frågor om våra förråd. Använd mejlen när du ni vill ha reda på hur lång kön till en plats är.

Porttelefoner

BRF Hanaholm 1:s porttelefoner installerades på 1980-talet. De är kopplade till den boendes hemtelefon eller mobiltelefon. Instruktioner för porttelefonerna finns här.

Kontakta styrelsen om du vill ändra vilket nummer som är kopplat till porttelefonen, eller om du inte har något nummer kopplat sedan tidigare.

Renovering

Renoveringstider för medlemmar i BRF Hanaholm 1:

  • Vardagar kl. 8-19
  • Lördagar kl. 9-17
  • Söndagar kl. 10-14

Tänk på att man måste anmäla och i vissa fall söka tillstånd hos styrelsen om man vill göra en omfattande renovering i sin lägenhet. Renovering som klassas som omfattande är t ex rivning av väggar (oavsett om de är bärande eller ej) eller flytt av ledningar för värme, el eller vatten.

Ansökan ska alltså lämnas till styrelsen för godkännande innan renovering påbörjas. Här finns ansökningsblanketten. Det framgår av blanketten vilka renoveringsarbeten som måste utföras av fackman.

Bostadsrättstillägg

BRF Hanaholm 1:s försäkring inkluderar bostadsrättstillägg genom Trygg-Hansa för samtliga lägenheter. Våra medlemmar behöver alltså inte teckna detta tillägg i sin privata hemförsäkring.